Μπορεί σήμερα να μην είναι samples' day αλλά μια και τις τρεις προηγούμενες Τετάρτες δεν κατάφερα να ανεβάσω ανάρτηση με τα δείγματα π...

Κι εκεί που ο Μάρτιος μπήκε δυναμικά με περιπέτειες βρέθηκε η Lollipop χωρίς μια περιπέτεια της προκοπής. Αλλά να 'ναι καλά το φεστιβά...