Μπορεί ο καιρός να δείχνει άλλα αλλά πριν μερικές μέρες ο χειμώνας μπήκε και επίσημα! Με μία κάπως τρελή βέβαια εβδομάδα για μένα με αποτέ...